spolehlivost dodávky pitné vody

Voda – Kvalita života – Efektivita – Uponor pracuje na řešeních pro budoucnost

Inovace Uponor

Pitná voda je celosvětově vzácná – Společnost Uponor přispívá k zachování tohoto cenného zdroje

Jakým způsobem budou spotřebitelé a průmysl v budoucnu využívat vodu, která je pro nás cenným přírodním zdrojem? V budoucnu to bude důležité téma. Společnost Uponor se zaměřuje na trvalou udržitelnost – rozvíjí inovativní koncepce, které zajistí dostupnost pitné vody a její efektivní spotřebu.

Stále více lidí žije ve městech a Uponor jim pomáhá zajistit vysoký životní standard.

V hustě osídlených oblastech je zajištění kvality života populace obzvláště důležité. Platí to pro všechny oblasti: doma, v práci, i ve volném časePodíl městské populace v průmyslových zemích
Zdroj: Roland Berger

na poctu obyvatel ve vyspelych zemich

Pohled do laboratoře budoucnosti společnosti Uponor: Myšlenky, výzkum, koncepce

Jakožto inovativní společnost investuje Uponor značné prostředky do výzkumu a vývoje. Společnost udržuje a rozvíjí intenzivní dialog se svými zákazníky a partnery. Zapojte se do výměny zkušeností. Povězte nám o svých přáních a zkušenostech. Můžete nám také prozradit, kde vidíte potenciál efektivnějšího využívání energie a hygienického nakládání s vodou. Společně nacházíme řešení, ze kterých mají prospěch všichni.

Potřebujeme tvůrčí osobnosti, které nám pomohou naše myšlenky dál rozvíjet. Uponor klade velký důraz na hodnotu dobrého vzdělávání a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců.

Pro své zákazníky a partnery nabízíme v rámci Akademie Uponor semináře a různé akce, které se zaměřují na současné problémy organizace využití vodních zdrojů, vytápění a chlazení. Příslušné informace můžete nalézt zde.

uponor unipipe plus inovace