uponor hygienic drinking water delivery

Inovace

Uspokojování poptávky po pitné vodě

Úsporné využívání zdrojů vody

Voda je životně důležitá pro lidi, zvířata i rostliny. Lidé si dost často neuvědomují, že vody je na naší planetě omezené množství. Voda je naším nejdůležitějším přírodním zdrojem a v nadcházejících letech se bude stále více dostávat do centra pozornosti. Profesionální řízení vodního hospodářství bude proto v budoucnu životně důležitým předpokladem pro přežití na naší planetě. Výzkum a vývoj společnosti Uponor se proto stále intenzivněji zaměřuje na oblast pitné vody. Ve spolupráci s našimi partnery pro toto odvětví vyvíjíme nové technologie. Sledování kvality pitné vody a zapojení „internetu věcí“ do inteligentního sledování a kontroly zdrojů pitné vody ukazují cestu k bezpečné budoucnosti.

uponor smatrix aqua hygienic drinking water delivery

Sledování a omezování spotřeby vody

Společnost Uponor je inovativní nejen v oblasti produktového vývoje, ale také ve vztahu k „„internetu věcí““. Náš americký partner, společnost Belkin International, je jedním z předních výrobců v odvětví spotřební elektroniky, síťových technologií a chytrých domácích technologií. Firma „Phyn“,která je společným podnikem obou společností, v sobě slučuje dovednosti obou mateřských společností. Vyvíjí systémy, které mají za úkol automaticky monitorovat zdroje pitné vody v budovách. Jejich účelem je omezit ztráty a v konečném důsledku snížit spotřebu vody. Tak vzniká jedinečná přidaná hodnota, ze které mají spotřebitelé nakonec stejný prospěch jako průmysl.
Díky tomuto společnému podniku Uponor významným způsobem rozšiřuje spektrum svých oblastí zaměření. Společnost zároveň také rozšiřuje své kompetence v oblasti dodávek pitné vody a zdravotně-technických instalací. Poprvé v historii se do inteligentního sledování a kontroly zdrojů pitné vody zapojuje „internet věcí“. Jde o důležitý pokrok v oboru chytrých domácích technologií.

Systém včasného varování před únikem vody

Společnosti provozující inženýrské sítě by se mohly vyhnout plýtvání vodou a jejím ztrátám při přepravě, a v důsledku toho ušetřit materiální i finanční zdroje. Včasné varování před prosakováním či prasklinami v potrubí omezuje vzniklé škody a tím snižuje mimo jiné i výši pojistného. Odborní projektanti by pro potřeby plánování parametrů instalací rozvodu pitné vody získali přístup k digitálním datům získaným z již instalovaných systémů. Společnosti, které se specializují na vytápění, vzduchotechniku a klimatizaci, by mohly svým zákazníkům nabízet nadstandardní dohledové služby:

Další informace o Phyn
uponor phyn

Analyzujte kvalitu vody za pár sekund.