uponor varicool carbon stropni vytapeni a chlazeni

Stropní vytápění a chlazení

Chladicí panely Varicool Carbon A a S

Topné a chladicí panely na bázi grafitu

Systém Uponor Varicool Carbon S je navržený především pro použití v prostředí s vysokým tepelným zatížením a s těmi nejpřísnějšími architektonickými požadavky. Nalisováním dvou netkaných grafitových panelů na středovou měděnou mřížku vznikají přirozeně tuhé prvky pro vytápění a chlazení. Z těchto prvků je pak možno vytvořit celou stropní plochu, na které nejsou vidět spoje ani struktura materiálu. Aktivace povrchu stropu prostřednictvím grafitu umožňuje u chlazení a vytápění dosáhnout velice vysoké výkonnosti.

Systém Uponor Varicool Carbon A je navržen pro implementaci v podobě uzavřeného kovového stropu. Za tímto účelem jsou topné a chladicí mřížky tvořené pomocí záhybů měděného potrubí vloženy do matrice vysoce tepelně vodivého grafitu. Lehké panely s mřížkou se pak upevňují na obložení stropu.

Panely je možné připevnit k rastrové, svorkové nebo zavěšené konstrukci. Další možností je upevnit panely jako segmenty mřížky. V takovém případě však nesmí hmotnost jednoho segmentu přesáhnout přibližně 10 kg/m². Po připojení flexibilních potrubních systémů a hydraulickém vyvážení dosahuje stropní systém chladicího výkonu 120 W/m² a topného výkonu 133 W/m².

 

  • Pokrytí velké tepelné zátěže, které může být až o 45 % vyšší než topný a chladicí výkon
  • Až o 60 % nižší hmotnost systému zaručuje snadnou montáž a širokou škálu využití
  • Verze pro uzavřené kovové stropy i pro stropy bez viditelných spojů a struktury materiálu

Brožura Varicool Carbon A a S

varicool carbon

$name

  • Široká škála využití a jednoduchá montáž
  • Verze pro uzavřené kovové stropy i pro stropy bez viditelných spojů a struktury materiálu
PDF 314.03kB