Dostava pitke vodde

Produkty

Rozvod pitné vody

Pitná voda znamená život

Vodu potřebují všichni: Rostliny, zvířata a samozřejmě také lidé Průměrný obyvatel rodinného domu spotřebuje za den zhruba 250 litrů pitné vody. Proto jsou hygienicky nezávadné rozvody pitné vody z hlediska zdraví i kvality života naprosto nezbytnými. Infrastruktura rozvodů je často ve velice špatném stavu a je zapotřebí ji vylepšit. Společnost Uponor dokáže naprostou hygienickou nezávadnost pitné vody v budovách zaručit pomocí bezpečných a spolehlivých řešení.

Systémy pro pitnou vodu, hygienická nezávadnost pitné vody

Hygienicky nezávadné rozvody pitné vody jsou prvkem, na kterém záleží jak u obytných, tak u komerčních a veřejných budov, mezi které se počítají například hotely, pečovatelské domy, nemocnice a sportovní zařízení. Za hygienickou nezávadnost pitné vody a za to, že rozvody pitné vody odpovídají zákonným požadavkům, odpovídají jak stavebníci samotní, tak majitelé i provozovatelé budov. Takové požadavky například v Německu stanovuje směrnice VDI/DVGW 6023 „Hygienická nezávadnost rozvodů pitné vody“.

Požadavky na projektování, realizaci, provoz a údržbu.“ Nejdůležitější body jsou tyto:

● Malý objem vody
● Provoz bez stagnace vody
● Pravidelná obměna pitné vody v systému

Rodinné domy

Kompozitové potrubí Uponor v hygienicky nezávadné sériové instalaci.

Ve videu se dozvíte, proč společnost Uponor doporučuje provádět instalaci v podobě tzv. „okruhové instalace“. Z hlediska plnění požadavků na hygienickou nezávadnost se jedná o ten nejbezpečnější typ instalace (v porovnání s instalací do série nebo pomocí tvarovek „T“).

 

Z řešení společnosti Uponor mají přínos všichni.

Solutions for commercial buildings
uponor loop through circle installation

Advantages of the loop installation

Hotels, nursing homes and hospitals are under particular scrutiny by the health authorities. They carry out regular sampling of the installation systems in accordance with the German Drinking Water Ordinance in order to ensure hygienically safe drinking water use. The system operators are responsible for ensuring a hygienically safe drinking water delivery.
The expertise of a specialist is required when the use of water is interrupted frequently. The hygienic flushing system Uponor Smatrix Aqua PLUS, for example, ensures the regular and safe exchange of water according to the Drinking Water Ordinance.

Solutions for residential buildings
uponor circle installation

Solutions for residential buildings

The Drinking Water Ordinance requires landlords to regularly check the pipelines for Legionella. Legionella proliferate both in hot and cold water pipelines due to stagnation and a failure to maintain the temperature in the range from 25 to 50°C.
Drinking water systems are aided with flow-through U-wall angles, which are used at the connection point of the tap. This reliably prevents stagnation zones. Floor and individual supply lines for hot water with a water volume greater than 3 litres are to be equipped with circulation up to the extraction point according to DVGW [German Technical and Scientific Association for Gas and Water] worksheet W551. This, however, causes problems for cold-water installations. The hollow spaces of a front wall installation may heat up, for example. Even when the „circulation“ is looped through, this may lead to undesired drinking water heating of the fittings carrying cold water and the cold water in the installation. The ring installation on floor helps to prevent this happening.