Geotermální energie jako zdroj energie

  • Geothermal energy moisture
  • Geothermal energy

Geotermální energie – nezávislost na energetické situaci

Geotermální energie nebo geotermie (řecky geo = Země, thermo = teplo), je teplo ukryté v přístupné části zemské kůry. Pojmem geotermie se označuje jak termální energie a její využitím z technického hlediska, tak vědecký výzkum termálního stavu Země.

Geotermickým spádem, což je rozdíl teploty mezi povrchem Země a zemským jádrem, se neustále odvádí tepelná energie ve formě tepla z jádra k povrchu Země.

Geotermální energie v hloubce do 400m může být zdrojem energie nejen pro sálavé vytápění, ale i pro sálavé chlazení s velmi nízkými provozními náklady. Geotermální energii lze využívat ve všech typech budov od rodinných domů až po velké kancelářské budovy a průmyslové stavby. Správně fungující geotermální systém nevyžaduje téměř žádné provozní náklady a má dlouhou životnost. I když je vstupní investice o něco vyšší než u běžného kotle a chladicího agregátu, díky nízkým nákladům má investice do zemního systému kratší amortizaci.

Spojení geotermální energie se sálavým zářičem představuje multifunkční systém pro vytápění i chlazení. Takovéto systémy jsou efektivnější a jejich montáž je ve srovnání oddělenými systémy vytápění a chlazení jednodušší. Kromě toho systémy se sálavým zářičem využívají princip exergie, tj. pracují na nízkých teplotách při vytápění a na vysokých teplotách při chlazení.

Tak může tepelné čerpadlo pracovat účinněji (v celkovém výkonu), čímž se snižuje spotřeba energie a tudíž i provozní náklady.

Geotermální energie je obnovitelná a ekologická

Geotermální energie je k dispozici pro vytápění a chlazení nepřetržitě 24 hodin denně.

Využití geotermální energie snižuje emise skleníkových plynů.

Proč je geotermální energie je ekologická?

Geotermální energie je obnovitelná a ekologická
Geotermální energie je bezpečná, ovladatelná a všestranná
Geotermální energie má vysoký výkon
Geotermální energie je ekonomická
Renewable

Geotermální energie je k dispozici pro vytápění a chlazení nepřetržitě 24 hodin denně.

Využití geotermální energie snižuje emise skleníkových plynů.

Safe

Využití geotermální energie je na vysoké technické úrovni a uplatňuje se ve vytápění a chlazení už přes 50 let.

Geotermální energie je využitelná v kombinaci s dalšími zdroji energie.

Sustainable

Splňuje veškeré požadavky systémů vytápění, chlazení, horké vody a akumulace energie.

Geotermální energie je jediný udržitelný zdroj energie schopný pokrýt spotřebu při základním zatížení.

economical

Je využitelná regionálně, je nezávislá na vnějších dodavatelích a měnících se bankovních kurzech.

Geotermální energie zvyšuje konkurenceschopnost v průmyslu a tudíž má pozitivní vliv na místní rozvoj a zaměstnanost.

Vyberte si produktovou skupinu z Geotermální energie

Horizontální kolektor
Vertikální kolektor
Energetická klec
Energetická pilota
Beznákladové chlazení
Uponor horizontal collector teaser

Výměníky tepla instalované horizontálně v hloubce do dvou metrů (povrchové kolektory).

Jsou to jednotlivé potrubní okruhy nebo paralelní potrubí, obvykle se instalují poblíž budovy.

 

Horizontální kolektor
Uponor vertical collectors teaser

Výměníky tepla instalované vertikálně v zemi. Obvykle je to jedna nebo dvě smyčky umístěné ve vrtu.

To jsou takzvané jednoduché nebo dvojité U-kolektory. Jiná možnost je soustředné rozvržení vnitřního a vnějšího potrubí.

Vertikální kolektor
Uponor energy cages teaser

Výměníky tepla instalované vertikálně v zemi v hloubce do 5 metrů.

Jednotlivé okruhy potrubí jsou uspořádány spirálovitě. Energetické klece jsou zvláštním typem horizontálních kolektorů.

Energetická klec
Uponor energy piles teaser

Výměníky tepla v pilotových základech instalované v oblastech s nedostatečnou zatížitelností. Jednotlivé potrubní okruhy nebo skupiny okruhů jsou instalovány v pilotových základech ve tvaru písmene U, spirály nebo meandru. To je možné realizovat v prefabrikovaných základových pilotách, nebo přímo na stavbě v připravených vrtech, které se následně vyplní betonem.

Energetická pilota
Free cooling teaser

Chlazení bez provozních nákladů spočívá v podstatě v propojení systému geotermální energie přes systém čerpadla/výměníku k sálavému zářiči v podlaze, zdi nebo stropě a následné využívání nižších teplot v zemi k chlazení budovy. Tento systém nevyžaduje tepelné čerpadlo.

Beznákladové chlazení
Zavřít