Uponor Energetická klec

 • Uponor energy cages
 • Uponor energy cage
 • Uponor energy cage transportation
 • Energy cage during installation
 • Diagram energy cage

Pokud není k dispozici dostatečný prostor pro horizontální kolektor

Pokud není k dispozici dostatečný prostor pro horizontální kolektor a pokud nejsou vzhledem k vodohospodářským předpisům možné ani hloubkové vrty nebo hluboké základy, používají se energetické koše. Energetický koš je ekonomicky a energeticky velmi efektivní alternativa pro využití geotermální energie. Energetický koš Uponor je ideální řešení pro rodinné domy i pro vícepodlažní domy a pro stavby určené k drobnému podnikání a kancelářské průmyslové prostory.

Energetický koš Uponor je navržen pro využití v hloubce 4-5 metrů. Instaluje se pod povrch zemně v hloubce, kterou ovlivňují sezónní výkyvy teplot. V létě se země nabíjí, v zimě vybíjí. Teplota půdy je tedy stoprocentně ovlivněna klimatickou situací. Přirozená regenerace zasažené země je výsledkem pravidelného slunečního záření a zvlhčování půdy deštěm a táním sněhu. Hloubka instalace zaručuje velmi konstantní teploty v rozmezí 7 - 13°C. Tak je zároveň možné využívat energetický koš bez jakýchkoliv nákladů jako emitor sálavého chladu o vysokém potenciálu. Téměř stálá podzemní teplota je ideálním zdrojem pro tepelné čerpadlo. Tím tepelné čerpadlo získává poměrně vysokou účinnost. Preferenční využití je v rozmezí do 30kW. Energetický koš Uponor vyrobený z potrubí PE-Xa s vnějším průměrem 32mm je kónického tvaru a maximální průměr má 2,5m. Nabízíme dvě velikosti o výšce 2m nebo 2,7m. Součástí je vždy přívodní potrubí v délce 20m (pro výšku 2m) a 25m (pro výšku 2,7m). Potrubí je opatřeno čtyřmi podpěrami z pěnového polyuretanu, které udržují žádoucí vzdálenost mezi trubkami.

Díky kompaktní velikosti energetického koše Uponor stačí pro celou instalaci o 60% menší prostor ve srovnání s horizontálním kolektorem.

Toto potrubí se vyrábí z peroxidového zesíťovaného polyetylénu PE-Xa, který je velmi plastický a snáší velké mechanické zatížení. Proto instalace nevyžaduje pískové nebo štěrkové lůžko podle německých tabulek DVGW W 400-2. Zemina, která zbyde po výkopu, se opět použije na výplň.

U pískového lůžka je nutné použít standardní potrubí PE100 nebo PE100-RC.

Hlavní výhody energetického koše v kostce

 • Ekonomicky i energeticky účinné řešení pro geotermální energii
 • Ideální řešení pro rodinné domy i vícepodlažní budovy
 • Využitelné pro malé podniky a průmyslové účely
 • Prostorově nenáročné, intenzivně využívá objemu zeminy
 • Nepřetržité čerpání tepla a pasivní chlazení
 • Mělká instalace bez zásahu do spodních vod
 • Bez nutnosti plánování a nákladných vrtů
 • Rychlá montáž, bezúdržbový systém

 

Zavřít