Uponor Energetické piloty

  • Uponor energy piles
  • Diagram energy pile

Řešení pro přenos zatížení a energie

Řešení pro přenos zatížení a energie

Energetické piloty jsou termálně aktivní základové sloupy. Jejich primární funkcí je převádět zatížení budovy do země. Druhotně lze piloty využívat jako médium pro přenos geotermální energie. Na rozdíl od jiných systémů pro geotermální energii mohou být energetické piloty využity pro základní zatížení. Vyšší zatížení je v případě potřeby nutno pokrýt přídavným topným systémem. Pokud stavba vyžaduje základové piloty, je možná jejich termální aktivace. Je to přednost za nízkou investici s vysokým dopadem na celý energetický systém. Systém energetických pilot lze provozovat jako alternativní energetické úložiště, které systematicky střídá funkci vytápění a chlazení. Tím se dosahuje specifické kapacity odvádění tepla, jak pro vytápění, tak pro chlazení Teplotní vyváženost energetických pilot je dosažitelná udržitelně stabilním způsobem. Při dlouhodobém dosažení teplotní rovnováhy je termální interference sousedících energetických pilot minimální. Velké tepelné zatížení instalace by mohlo poškodit potrubí a to by mohlo narušit aktivaci pilot. Ohroženo je také připojovací potrubí instalované přímo na zdech budovy. Proto Uponor vybavuje základové piloty potrubím PE-Xa. To se vyrábí z peroxidového zesíťovaného polyetylénu PE-Xa, který je velmi plastický a snáší velké mechanické zatížení. Instalace potrubí Uponor PE-Xa minimalizuje riziko šíření prasklin a tím chrání piloty.

Existuje několik typů základových pilot:

Vrtané piloty (duté točené piloty)
Duté točené piloty
Lisované piloty z masivního betonu
Prefabrikované betonové piloty
Betonové piloty odlité na místě
Stěny s průřezy

Potrubí má nejběžněji rozměry 20x2.0mm nebo 25x2.3mm. Průměr základových pilot se může lišit podle typu budovy stejně jako počet potrubních okruhů v jednotlivých pilotách. Instalace má různé varianty, například meandrovité uspořádání, paralelní smyčky, křížené smyčky, spirály (viz obrázek zleva doprava).

Energy pile meander shape       Energy pile parallel pipe loops       Energy pile loops crosswise        Energy pile spirals

Přívodní a vratné potrubí by se mělo v hlavici piloty scházet ve sběrači ve tvaru písmene Y nebo T a propojovat s ostatními pilotami ve skupině. Je nutné izolovat alespoň vratné potrubí, aby nedocházelo ke ztrátám kumulované energie z pilot. Jednotlivé sekce potrubí jsou propojeny v rozvodné jednotce umístěné vně v komoře nebo uvnitř v budově. Instalace uvnitř vyžaduje izolaci sběrače kvůli kondenzaci.
Délka a průměr energetických pilot závisí na požadovaném statickém zatížení, které je třeba pokrýt. Tyto údaje poskytne statik. Komplexnost stavby energetických pilot vyžaduje i účast projektanta, specialisty na geotermální energii. Ověřené plány vyžadují detailní simulaci dlouhodobého chování země před stavbou a po stavbě, účinek interakce pilot a testování tepelné reakce.
Všechny potřebné komponenty pro vybavení těchto energetických pilot, jako propojovací potrubí, rozvodné jednotky, komory a příslušenství, jsou samozřejmě k dispozici v Uponoru.

Hlavní výhody energetických pilotů v kostce

  • Nízké dodatečné investice v případě plánovaných základových pilot
  • Vhodné pro běžné zatížení
  • Použitelné u všech hlubokých základů
  • Ideální řešení pro rezidenční i nerezidenční budovy

 

Zavřít