Horizontální kolektor pro geotermální energii

  • Uponor horizontal collector graphic
  • Uponor horizontal collector
  • Diagram horizontal collector

Ideální řešení pro rodinné domy a menší průmyslové stavby.

Horizontální kolektory Uponor jsou výměníky zemního tepla instalované v hloubce dvou metrů pod povrchem země. Ve většině případů je využívá jeden nebo dva rodinné domy, nebo malé průmyslové stavby.

Významnou výhodou horizontálních kolektorů jsou nízké pořizovací náklady a poměrně vysoký faktor sezónního výkonu. Horizontální kolektor má ve srovnání s ostatními systémy na zemní energii nejnižší náklady.

 

Podle konkrétních požadavků a podmínek se jednotlivé potrubní okruhy pokládají ve vzdálenosti 1,5 – 0,8m, podobně jako potrubní okruhy systému podlahového vytápění. Přívodní a vratné potrubí jednotlivých okruhů je propojeno na rozdělovače a sběrače a napojeno na tepelné čerpadlo.

 

Tento systém geotermální energie, protože je uložen nepříliš hluboko pod povrchem země, je vystaven různým vlivům, především přímému slunečnímu záření i nepřímému vlivu slunce, větru, deště, tajícího sněhu. V zimě, kdy je sluneční energie slabší, potřebuje systém nejvyšší výkon, v létě naopak. Aby horizontální kolektor dosahoval správného výkonu, využívá v zimě geotermální energie, která se tu shromažďuje v létě. To podporuje i fyzická podstata změny fáze vody v zemi. Důležitým faktorem je vlhkost půdy vlivem spodních vod, déšť a tající sníh. Aby mohl horizontální kolektor využít tuto schopnost ukládání energie, musí být jeho vrchní plocha (na tvaru nezáleží) umístěna pod přirozenou hranicí promrzání. Plocha nad kolektorem by neměla být příliš zastavěna a měla by zůstat pokud možno volná, aby půda zůstávala vlhká.

 

Zemní kolektory Uponor jsou navrženy s využitím potrubí Uponor PE-Xa. Toto potrubí se vyrábí z peroxidového zesíťovaného polyetylénu PE-Xa, který je velmi plastický a snáší velké mechanické zatížení. Proto instalace nevyžaduje pískové nebo štěrkové lůžko podle německých tabulek DVGW W 400-2. Zemina, která zbyde po výkopu, se opět použije na výplň. To šetří čas i náklady.

 

Tak lze využít plné kapacity geotermální energie bez omezení extrakčního výkonu. Písek nemá tak dobrou vodivost tepla jako jiná zemina. Ve většině případů písek neudrží vodu nebo vlhkost stejně jako jiné materiály.  Tím se snižuje extrakční výkon. Protože potrubí Uponor PE-Xa nevyžaduje pískové lůžko, stačí mu menší kolekční plocha a kratší potrubí. U pískového lůžka je nutné použít standardní potrubí PE100 nebo PE100-RC.

Hlavní výhody horizontálních zemních kolektorů v kostce

  • Snadná instalace
  • Nízké investiční náklady ve srovnání s jinými systémy
  • Příznivý faktor sezónního výkonu
  • Instalace blízko pod povrchem země bez omezení hydrologické rovnováhy
  • Ideální řešení pro rodinné a malé činžovní domy, pro malé kancelářské a průmyslové budovy
Zavřít