Vertikální kolektor pro využití geotermální energie

  • Uponor vertical collectors
  • Diagram vertical collector

Vertikální kolektor pro všechny druhy povrchů země

Vertikální kolektor Uponor je nejoblíbenějším systémem pro využití zemní energie. Lze jej instalovat ve všech druzích půd a má ze všech systémů nejnižší nároky na prostor. Dostupné teplo ze země bude s tepelným čerpadlem zvýšeno na teplotu vhodnou pro vytápění a přípravu užitkové teplé vody. Vertikální kolektory lze využít i pro pasivní (bezplatné) a aktivní chlazení v létě. To je jeden z hlavních přínosů ve srovnání s ostatními systémy pro zemní energii.

Vertikální kolektor je ze všech řešení využívajících zemní energii nejnákladnější. Nicméně vyšší náklady jsou vyváženy výhodami. Vertikální kolektor lze využít od rodinných domů přes kancelářské budovy až po průmyslové stavby.

Vertikální kolektor Uponor tvoří jedno paralelní potrubí PEX100 ve tvaru písmene U. V potrubí cirkuluje topná kapalina, kterou tvoří směs vody a nemrznoucího média. Tato kapalina získává teplo ze země, převádí je na výparník tepelného čerpadla a ochlazené médium odchází zpět do vertikálního kolektoru. Energie čerpaná ze země získává další teplotu v tepelném čerpadle až na hodnotu požadovanou v topném systému. Vertikální kolektor Uponor by mohl mít délku až 250 metrů a bude dodán na stavbu jako prefabrikát po tlakových zkouškách.

Vrtné zařízení je normálně instalováno na podvozku a nepotřebuje velký prostor. Tyto úkony a celá instalace budou specifikovány a provedeny odbornou firmou.

Po dokončení vrtu musí být vertikální kolektor ještě před instalací naplněn vodou, aby se zabránilo jeho samovolnému posuvu nahoru. Obvykle se používají ještě přídavná závaží na spodní části sondy. Je potřeba je započíst do výpočtu celkové délky vrtu. Pokud je nutné opětovné zasypání vrtu, je třeba použít jako výplň tepelně zpracovaný materiál. Aby se předešlo vzniku dutin, je nutné provést spárování pod tlakem plnicím a injektážním potrubím, a to vždy odspodu navrch.

Plochu nad vertikálním kolektorem lze zastavět nebo jinak využít, protože vertikální kolektor pracuje v hloubce, kterou významně neovlivňuje déšť ani sluneční záření. Normálně je vertikální kolektor napojen přímo na tepelné čerpadlo. Pokud je potřeba více okruhů, měl by se použít rozdělovač a sběrač. Ten lze umístit mimo budovu do komory, nebo v budově. Pokud je umístěn v budově, je nutné ji z důvodu kondenzace izolovat.

Pokud je spotřeba tepla vyšší než 30 kW, je instalace složitější a vyžaduje detailní plány na základě testů a simulací termální reakce.

Hlavní výhody vertikálních kolektorů v kostce

  • Prostorově úsporná instalace ve srovnání s jinými systémy pro geotermální energii

  • Instalace je možná s různými podpovrchovými materiály

  • Možnost aktivního i pasivního chlazení a vytápění

  • Ideální řešení pro rezidenční i nerezidenční domy

Zavřít