uponor contec concrete core activation

Stropní vytápění a chlazení

Aktivace betonového jádra

Inovativní a efektivní systém

Uponor Contec využívá hmoty betonové konstrukce pro instalaci potrubí, které rozvádí topnou nebo chladicí vodu. Stropy, stěny a podlahy se budou využívat k chlazení a budou se podílet na základním tepelném výkonu stavby. Zabudované potrubí využívá masu betonu k uchování a výměně tepelné energie. 

 Uponor Contec není systém klimatizace a nenahrazuje vlastní ventilační zařízení. Může však snižovat zátěž konvenčního klimatizačního systému na minimum a vytvářet dokonalé a produktivní vnitřní prostředí. Systém je skrytý, tichý a nevytváří průvan. Provozní teplota systému je blízká teplotám v okolí. Tím je systém dobře využitelný s obnovitelnými zdroji energie.

Uponor Contec je jako celek výhodný, pokud jde o pořizovací a provozní náklady. Úspora vzniká již při montáži a potom po celou dobu životnosti budovy – což je opět příspěvkem k udržitelnému rozvoji.

uponor contec ceiling heating and cooling

Uponor Contec v kostce

  • Nízké pořizovací náklady
  • Optimální využití obnovitelných zdrojů energie
  • Vyhovuje požadavkům na udržitelný rozvoj pro budovy, např. LEED, BREEAM a DGNB
  • Komponenty prakticky nevyžadují údržbu
     

 

 

uponor contec ts thermic socket

Uponor Contec v kostce

  • Udržování rezervy další tepelné energie
  • Flexibilita při změně místnosti nebo použití místnosti poté / spolehlivější plánování
  • Spusťte zařízení bez vyprázdnění zařízení