Hygienic planning - Uponor hygiene logic

Kvalita vody začíná správným plánováním pitné vody

Kvalita vody

Hygiena a kvalita pitné vody v rozvodech vody je naší odpovědností

Hygiena je věda o ochraně před nemocemi, bakterií Legionella a také o ochraně a posílení zdraví. Hygiena pitné vody podle definice znamená bezpečnou vodu z vodovodu, která nepředstavuje žádné významné riziko pro zdraví při celoživotní spotřebě.

Pitná voda je nejdůležitějším prvkem života. Zajistit, aby zůstala v hygienicky bezvadném stavu (kvalita vody), od hlavního rozvodu až po kohoutek, je naší odpovědností – proto podporujeme projektanty, instalatéry i provozní společnosti.

Hygienická strategie Uponor je systém rozvodu pitné vody, který zajišťuje vynikající hygienické standardy s decentralizovaným ohřevem teplé vody, metodou kruhové instalace a automatickým proplachování potrubí kvůli eliminaci stagnace. 

Kvalita pitné vody - hlavní pravidla pro zajištění dobré kvality pitné vody

Aby se zabránilo tvorbě biofilmu, je třeba plánovat instalace pitné vody co nejmenší. A s bytovými výměníkovými stanicemi se teplá voda ohřívá dle potřeby.
Hygienická logika Uponor – teplá voda
Studená voda by měla mít teplotu do 25 °C
Teplá voda by měla mít teplotu nad 55 °C
Technologie a konstrukční metody potrubí Uponor pomáhají udržovat teplotu vody pod 25 °C a zabraňují zahřívání v přívodním potrubí studené vody.
 
Plánování hygieny Udržujte správnou teplotu

Je třeba naplánovat zařízení na zásobování pitnou vodou, aby byla zajištěna dostatečná výměna vody každých 72 hodin nebo alespoň každých 7 dní. Kruhová instalace Uponor a automatické proplachovací jednotky pomáhají udržovat vodu v pohybu a soustavně zabraňují stagnaci.

Plánování hygieny – voda musí proudit

Co je to Legionářská nemoc (Legionelóza)?

Věděli jste, že v roce 2020 způsobily nemoci související s vodou více než 656 097 úmrtí? Nejnebezpečnější infekcí související s vodou je Legionelóza (např. Legionella pneumonia), přestože je většina případů mnoha odborníky nedostatečně hlášena. Toto onemocnění je způsobeno množením nebezpečných bakterií legionely v kontaminované vodě a vyznačuje se 10–15% úmrtností infikovaných pacientů. Další informace:

Informační list o legionářské nemoci

Kvalita vody a směrnice EU o ochraně pitné vody

Co to znamená pro Vaši instalaci pitné vody?

Evropská unie má dlouhou historii politiky v oblasti pitné vody, která zajišťuje, že vodu určenou k lidské spotřebě lze bezpečně konzumovat na celém kontinentu. Nyní EU zpřísnila směrnici o pitné vodě s cílem zlepšit přístup k vodě pro všechny, zlepšit hygienické normy pro pitnou vodu a zvýšit transparentnost pro všechny spotřebitele. Kvalita vody se proto musí kontrolovat normami založenými na nejnovějších vědeckých poznatcích a měla by se účinně a efektivně sledovat. Kromě toho by spotřebitelé v celé EU měli dostávat odpovídající, včasné a náležité informace o hygieně jejich pitné vody.
Přečtěte si více
EU directive

Hygiena pitné vody od plánování, instalace až po monitorování

Kvalita vody - společnost Uponor poskytuje podrobné znalosti o plnění zákonných norem týkajících se hygieny pitné vody, nabízí podporu při navrhování HSE a BIM a zve Vás na školení o systémech s čistou vodou v Uponor akademii.

Kvalita vody - objevte více informací o hygieně pitné vody v brožurách

136CE54EBD84468ABD03C53F5777A09E

Systém Uponor řízení hygieny

Zpráva nezávislého certifikovaného odborníka na hygienu pitné vody (v anglickém jazyce).

PDF 3.83MB
1B75777BAFDD43F2B568408D99C0E2E7

Uponor řízení hygieny

Marketingová brožura (v anglickém jazyce).

Přečtěte si více o Uponor principech a řešeních hygienické logiky a řízení hygieny
PDF 1.55MB
0DA5A44EF89D43C3AB1D92F9AD8FD0C0

Uponor řízení hygieny - reference Leitradlofts

Reference použití Uponor systému (v anglickém jazyce).

PDF 3.52MB