Program pro výpočet systémů podlahového vytápění a chlazení Uponor

  • Uponor kalkulace

TechCON TD 7.0-UPONOR

Jedná se o tabulkový kalkulátor pro výpočet systémů podlahového vytápění a chlazení Uponor. Uživatel si může zvolit mezi instalačními systémy Uponor (klasická pokládka s použitím kari sítě, tacker systém s fixací potrubí pomocí úchytek, nebo další systémy). Dále může volit průměr potrubí, tepelnou ztrátu každé místnosti, charakteristiku místnosti jako tepelná vodivost podlahové krytiny, teplotu v místnosti nebo vzdálenost přívodu smyčky od rozdělovače. Na základě zadaných hodnot program provede automatický výpočet.

Pro výpočet potřebuje software minimálně zadat teplotu přívodní vody, rozteč potrubí a počet smyček pro každou místnost také pro nastavení průtoků v jednotlivých smyčkách podlahového vytápění, tlakovou ztrátu a specifikaci použitých materiálů. Další výhodou je možnost použití manuálního výpočtového módu například pro specifické skladby podlahových konstrukcí, nastavení napájecí teploty, rozteče potrubí a výpočet podlahového chlazení.

Hlavní výhody

  • Různé typy instalací, potrubí a fixačních metod
  • Automatický nebo manuální výpočtový mód
  • Napájecí teplota může být zvolena uživatelem, nebo vypočtena programem
  • Automatický výpočet rozteče potrubí nebo ruční nastavení pro každou místnost
  • Tepelné ztráty mohou být přednastaveny průměrnou hodnotou, nebo nastaveny pro každou místnost jednotlivě
  • Systém drátové, nebo bezdrátové regulace
  • Může být vytvořena rovněž cenová nabídka
  • Kalkulaci lze uložit na pevný disk počítače a může být kdykoli upravena
  • Při dostupnosti nové verze je program automaticky aktualizován

TechCON TD 7.0-UPONOR Demo video

Podívejte se na demo video softvéru.

Pokud je to to, co hledáte - registrujte se pro získání licence.

Zavřít