uponor finska

Společnost Uponor: Finské kořeny – celosvětová působnost

Společnost

Uponor slaví 100. výročí

Uponor je kótovaná společnost s větší než stoletou historií. Své ústředí má ve finském městě Vantaa. Společnost Uponor je předním světovým dodavatelem systémů a řešení pro hygienicky nezávadné rozvody pitné vody, systémů pro energeticky účinné sálavé vytápění
i chlazení a systémů pro spolehlivou infrastrukturu. Společnost působí na celé řadě různých trhů v oblasti stavebnictví – od výstavby obytných a komerčních domů, po průmyslové a stavební inženýrství. Produkty společnosti Uponor jsou zákazníkům k dispozici ve více
než 100 zemích světa. Poskytují nejen hygienicky nezávadnou pitnou vodu, ale také energeticky účinné vytápění a chlazení. Společnost ctí principy udržitelnosti a usiluje o to, aby se lidem žilo příjemněji.

Uponor - základ pro Vaši stavbu

Základem každé úspěšné spolupráce je důvěra. Bez vzájemné důvěry se nic vystavět nedá. To platí obrazně i doslova. S našimi partnery už se nám důvěrný vztah navázat podařilo. Jedná se o zákazníky, potencionální zákazníky a dodavatele. Tohoto stavu jsme dosáhli díky schopnosti podělit se o znalosti, kvalitu a udržitelné výsledky.

Takový přístup ale zachováváme už po více než 100 let.

Profil společnosti Uponor

uponor fakta a čísla

Prodeje společnosti Uponor v roce 2018

uponor obrat 2016

Více informací o celosvětovém rozvoji podnikání společnosti Uponor naleznete zde.

Více informací o činnosti společnosti Uponor v České republice naleznete zde.