Trvalý růst Uponor Group

Trvalý růst Uponor Group

Trvalý růst Uponor Group

Zvýšení poptávky v Evropě a stabilní pokrok na mezinárodních trzích vedou k příznivému výhledu pro rok 2016.

Když nedávno Jyri Luomakoski, prezident a CEO společnosti Uponor, komentoval trvalý růst během první poloviny roku 2016, tak uvedl, že podle prognóz se znovu očekává růst finančních vyhlídek skupiny pro druhé pololetí roku.
V Evropě, kde se hospodářské a politické prostředí stabilizovalo, byl na několika trzích ohlášen obrat ve stavebních činnostech k lepšímu. Rezidenční i nerezidenční odvětví vidělo postupný rostoucí trend a důvěra stavitelů se v porovnání s rokem 2015 zvýšila.

Divize Uponor Building Solutions - Europe dosáhla růstu 13,3 %, který byl částečně poháněn novými akvizicemi a částečně obnovou trhu. Z největších trhů jsme dosáhli dobrého pokroku v Německu, Švédsku, Španělsku a Rusku. Jedním ze zdrojů potíží, zejména v Německu, i nadále zůstává nedostatek odborných instalatérů, což zamezilo dosažení plného potenciálu v růstu v knize zakázek. Na druhé straně bude dopad „Brexitu“ omezený, protože je společnost Uponor na trhu Velké Británie zastoupena jen málo.

Dne 4. ledna dokončila společnost Uponor svou akvizici dvou německých společností, skupiny KaMo Group a společnosti Delta Systemtechnik GmbH. Tyto akvizice posílily odbornost společnosti Uponor a pohání budoucí podnikání ve stále důležitějším odvětví dodávky hygienické vody. Dne 7. ledna oznámila společnost Uponor svou akvizici finské start-up společnosti UWater Oy, která se specializuje na online monitorování kvality vody. Dohromady vytváří investice společnosti Uponor do technologie chytrých instalací hygienické vody krátkodobé i dlouhodobé obchodní příležitosti. 

Divize Building Solutions - North America si udržela silný růst tržeb na zdravém trhu. Očekává se, že stavební odvětví v USA poroste i nadále a bude vytvářet pro společnost Uponor silné tržby. Oproti tomu se tržby v Kanadě od roku 2015 snížily, protože energetické odvětví zde trpí depresí. Většina růstu v USA pochází z instalačního oboru v rámci komerčního sektoru, zatímco vývoj tržeb v Kanadě byl nejsilnější v řešeních vnitřního prostředí a byl podporován výrazným zaváděním nových výrobků.

Poptávka po infrastrukturních řešeních Uponor se stabilizovala. Výzvy ovšem zůstávají, a to zejména v Kanadě vlivem energetického odvětví a v Polsku z důvodu zpoždění při zavádění projektů financovaných z EU.  

Aby si společnost Uponor udržela své vedoucí místo na trhu při přechodu na udržitelnost v rámci stavebního odvětví, bude se muset i nadále výrazně zaměřovat na investice do výzkumu a vývoje. Nedávno učinila společnost Uponor důležitý krok směrem k nově vznikajícímu trhu Internet of Things (IoT) založením společného podniku Phyn se společností Belkin International, což je celosvětová vůdčí společnosti v oblasti IoT. Společnost Phyn vyvíjí a dodává chytrá řešení řízení a monitorování vody pro instalatérské profese. Ze strategického hlediska jde pro společnost Uponor o významný krok podporující důraz skupiny na hygienu a šetření vodou na globálních trzích.