Uponorin ratkaisut eri rakennuskohteisiin

Systémová řešení pro budovy

Hygiena, pohodlí a energetická účinnost pro každou budovu

Každá budova je co do rozvržení, designu a způsobu využití unikátem. Řešení, která společnost Uponor poskytuje pro hospodaření s energií, vytápění, rozvody a klimatizace, jsou stejně jedinečná, jako konkrétní budovy samy o sobě.

Obyvatelé rodinných domů potřebují k životu příjemné prostředí a bezpečný zdroj pitné vody. Majitelé bytových domů a hotelů se zajímají o vysoce kvalitní a energeticky účinné technologie budov a rovněž o co dosažení co nejnižších nákladů na údržbu těchto technologií.

Mnozí lidé stráví většinu svého pracovního dne v kancelářských budovách. Efektivitu práce těchto lidí ovlivňuje jeden důležitý prvek. Tím prvkem je teplota v místnosti. Společnost Uponor si dobře uvědomuje, že vytápění a chlazení hraje v takovém prostředí roli, která je zásadní.

Vytápění, chlazení nebo rozvody pitné vody ve sportovních zařízeních či průmyslových budovách byly dlouho oblasti, na které se nahlíželo jako na nákladné a energeticky náročné. V oblastech vytápění a technologie klimatizace nalezla společnost Uponor řešení, jak snižovat náklady pomocí obnovitelných zdrojů energie nebo pomocí odpadního tepla z průmyslové výroby.

 

uponor rodina v rodinném domě

Rodinné domy

Uponor nabízí hygienická a pohodlná řešení sálavého vytápění a chlazení pro obytné budovy, jako jsou např. rodinné domy.

Více o řešeních pro rodinné domy

Vícepodlažní domy

Uponor nabízí řešení pro nákladově efektivní budovy a pohodlné bydlení.
Více o řešeních pro bytové domy
uponor pro bytový dům
uponor stavební řešení průmyslových budov

Udržitelná technologie pro kancelářské budovy

  • Klíčem k produktivnímu pracovnímu prostředí je investice do technologie rozvodů
  • Optimální technologie rozvodů přidává budovám nejen na atraktivitě, ale zvyšuje i jejich hodnotu.
  • Řešení sálavého vytápění/chlazení využívá ke své funkci povrchů konstrukce budovy.
  • Teplovodné systémy od společnosti Uponor – minimální spotřeba energie a maximální pohodlí
Více o řešení pro kancelářske budovy

Průmyslové stavby

Řešení společnosti Uponor pro komerční budovy zahrnují systémy pro kancelářské budovy, průmyslové budovy i již používané hotely.
Více o řešeních pro průmyslové budovy
uponor stavební řešení průmyslových budov
uponor stavební řešení hotel

Hosté si ve svých pokojích mohou sami regulovat charakter prostředí

  • Je možné uspokojit potřeby širokého spektra ubytovaných
  • Systémy pro pitnou vodu vždy splňují ty nejnáročnější hygienické požadavky
  • V každé místnosti je možné celodenně regulovat chlazení i vytápění
  • Špičkové technologie pro chlazení, vytápění i samotnou instalaci
Více o řešeních pro hotely

Sportovní zařízení

Řešení společnosti Uponor poskytují základ pro všechny druhy vnitřních i venkovních sportovních center.
Více o řešeních pro sportovní zařízení
uponor sportovní areál stavební řešení