Uponorin ratkaisut teollisuuteen

Konstrukční řešení

Průmyslové budovy

Budoucnost je v průmyslu

V nadcházejících letech dojde ke vzájemnému propojení celosvětové průmyslové výroby s moderními a komunikačními technologiemi. To se neobejde bez inteligentních a digitálně propojených systémů. Na projektech udržitelné a energeticky úsporné budoucnosti světa už tedy pracuje mnoho tvořivých lidí. Propojování do sítí je stále běžnější také u budov, které disponují autonomní soběstačnou regulací parametrů vlastního technického vybavení. Takové budovy dokážou automaticky reagovat na vlivy okolního prostředí i na oblíbená nastavení uživatelů. Díky portfoliu inovativních systémů a produktů je společnost Uponor připravena plnit požadavky, které přinese sama budoucnost.

uponor stavební řešení průmyslových budov

Účinné energetické koncepce pro zařízení halového typu

  • Nízké investiční a provozní náklady
  • Spolehlivé a osvědčené produkty
  • Nejdokonalejší možné pracovní a výrobní prostředí
  • Co nejflexibilnější využití prostoru

 

Více informací

Čistá pitná voda – kdykoliv

Hygienicky nezávadná instalace rozvodů pitné vody je pro budovy, ve kterých se soustřeďuje mnoho lidí, absolutně nezbytná. Potrubní síť proto musí být z hygienického hlediska naprosto v pořádku – a to už od vstupní přípojky až po odběrné body (kohoutky).
Více informací
uponor pro průmyslové budovy pracovní prostředí
Instalační technici

Vaše výhody

Inovativní systémy od společnosti Uponor jsou součástí úplně celé řady instalačních technologií – od technologií pro průmyslové sálavé vytápění až po rozvodné skříně a od řešení pro lokální rozvod tepla až po hygienicky nezávadné rozvody pitné vody. Každičká součást je ověřena praxí, má dlouhou provozní životnost a snadno se instaluje. K dispozici je vám přirozeně rovněž naše rozsáhlá nabídka služeb. Od našich obchodních zástupců až po Akademii Uponor: Naši odborníci jsou vám k dispozici, ochotni pomoci s kteroukoli částí projektu.

Fakta

  • Pro každý projekt našich zákazníků navrhujeme speciální řešení
  • Osvědčená kvalita a spolehlivost
  • Ucelené systémy od jediného dodavatele
  • Systémy, které nekorodují
  • Snadná a rychlá instalace
  • Vhodné pro obnovitelné zdroje energie
Vlastníci budov

Vaše výhody

Ekonomická efektivita budovy je pro většinu investorů a provozovatelů průmyslových a logistických zařízení tím absolutně nejdůležitějším kritériem. V těchto případech je nezbytné nalézt takové řešení designu (a jmenovitě vytápění a chlazení), které po celou dobu využívání budovy zajistí co nejnižší náklady na energii, opravy i údržbu.

Společnost Uponor zná podmínky, které je při skladování různých druhů zboží nutné dodržet. Jedná se například o skladování potravin, elektronických součástí nebo výrobků z papíru. Naše řešení dokážou zajistit stálou teplotu a relativní vlhkost vzduchu, a to při každém nastavení a bez dalších požadavků na technické vybavení. Systém lze snadno uzpůsobit i jakýmkoli dodatečným požadavkům. Ve využití podlahy svého zařízení tak nejste vůbec ničím omezeni.
Architekti / projektanti

Vaše výhody

Každému, kdo projektuje výstavbu průmyslového zařízení, společnost Uponor zaručí snížení spotřeby energie. Nižší spotřeby je možné dosáhnout specifickými způsoby využití obnovitelných zdrojů energie a alternativní cestou získávání energie pro vytápění a chlazení.
Pokud se teplovodné systémy společnosti Uponor v průmyslových budovách integrují do betonové konstrukce, je díky nim možné využívat i odpadní teplo. Náklady na dodávky tepla tím u průmyslových budov významně poklesnou.

Energie spotřebovávaná pro výrobu se z 50 % přeměňuje na odpadní teplo, které lze dále znovu využít. Využitím odpadního tepla se lze vyhnout nákladným úpravám, které se týkají zvýšení energetické účinnosti vnějšího pláště budovy.

Teplota zdravého a produktivního prostředí v místnosti

Naše energeticky úsporná řešení se perfektně hodí pro využívání s obnovitelnými zdroji energie. Snižují též spotřebu energie i množství emisí CO2. Poskytujeme podporu s ucelenou škálou služeb. Ty zahrnují vše od přípravy studie proveditelnosti až po uvedení do provozu a další zákaznické služby.